Alaca  ADVOCAAT

 

Tarieven

 Gratis kennismakingsgesprek

Het kantoor biedt gratis een kennismakingsgesprek aan van een half uur. Het eerste gesprek van een half uur is dan kosteloos. U kunt dan uw vraagstuk/zaak in een gratis kennismakingsgesprek voorleggen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (‘pro deo advocaat’)

On- en minvermogende rechtzoekenden kunnen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Het kantoor maakt per zaak een afweging of u, gezien uw inkomen en vermogen, in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In samenspraak met u wordt een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben recht op een vrije advocaatkeuze. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Zo hoeft u geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is doorslaggevend. Het Europese Hof heeft dat beslist bij het arrest van 7 november 2013.