Alaca  ADVOCAAT

 

Meldplicht datalekken

Zodra een datalek wordt ontdekt wordt hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing de betreffende cliënt(en) op de hoogte gebracht. Het kantoor houdt rekening met de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.